W sezonie rowerowym zalecamy umawianie rowerów do naprawy z wyprzedzeniem. W pierwszej kolejności realizujemy naprawy umówione, oraz przeglądy gwarancyjne.

 

PRZEGLĄD GWARANCYJNY